Horsenality

Horsenality of "paardenpersoonlijkheid"

Horsenality is een term die uitgevonden werd door Linda Parelli, de vrouw van Pat. Zij zag Pat jarenlang aan het werk met alle soorten van 'probleempaarden' en merkte dat, hoewel de paarden vaak een gelijklopend probleem toonden (niet op de trailer willen, bokken, bijten, ...) Pat ze niet altijd op dezelfde manier benaderde. Soms deed hij zelfs compleet het tegenovergestelde van wat ze verwachte! Geboeid door de psychologie en logica achter deze manier van werken begon Linda stap voor stap Pats werkwijze uit te rafelen, tot ze uiteindelijk tot de conclusie kwam dat elk paard een ander karakter had en dus ook een andere aanpak vroeg. Om het voor osn eenvoudig te maken werkte ze de hele structuur uit tot een eenvoudig diagram: het Horsenality Profiel.

Met het Horsenality Profiel kan je snel je paards eigen karakteristieken ontdekken. Waarom is dat belangrijk? Als je je paard goed leert kennen, leer je automatisch ook wat hij nodig heeft om het beste van zichzelf te geven.
Weten of je paard introvert of extrovert is, vol zelfvertrouwen of net heel angstig, gemotiveerd door voedsel of net door rust en ontspanning, dat maakt alle verschil in de wereld. Wat het ene paard geweldig vindt (Nog meer oefeningen! Nog iets anders! Weer iets nieuw!), kan voor het andere paard een absolute nachtmerrie zijn (Rustig aan! Ik ben nog niet mee! Laat me even ademen!) Weten wat je paard motiveert of net helemaal afstoot, dat bepaalt of jij en je paard beste maatjes worden of een constant gevecht voeren.

De belangrijkste stap naar een goede relatie is je paard begrijpen. En dankzij dit profiel kan je heel eenvoudig ontdekken hoe jouw paard in elkaar zit.

Horsenality profiel

Hoe vul je dit in?
Schrijf bovenaan de naam van je paard en de datum (dit is heel belangrijk, omdat je zo'n profiel heel regelmatig kan invullen om zo op te volgen hoe je paard evolueert).
Begin dan met de aanvinkvakjes rondom het profiel (extravert, right brain, introvert, left brain). Dit geeft je al een eerste beeld over je paard. Het kan dat je alle vakjes van slechts één serie aankruist, of dat je in elke serie één of meer vakjes hebt. Daarna ga je het profiel in wijzerzin af. Begin bovenaan: hoe impulsief is je paard? Is hij helemaal niet impulsief, dan laat je dit open. Vind je dat dit best wel gebeurd, dan zet je een kruisje in het groene vlak van dit stukje. Is dit iets wat tamelijk vaak voorkomt, dan zet je een kruisje in het blauwe vak. Springt je paard bij het minste bovenop je, dan zet je een kruisje in het gele vlak. Zo ga je alle vakjes af. Sommige zal je helemaal leeg laten.

Als je een zeer uitgesproken paard hebt, zal je vooral kruisjes hebben in één bepaald kwadrant. Dit kwadrant bepaalt het karakter van je paard. Afhankelijk van waar je kruisjes staan, kan je afleiden wat het karakter van je paard zal zijn.

Hou er wel rekening mee dat dit slechts een momentopname is. Daarom is het belangrijk dit profiel regelmatig in te vullen. Ook de locatie waar je paard zich bevindt, maakt een groot verschil. Thuis krijg je vast een heel ander profiel dan op verplaatsing.

Dit resultaat zal je helpen in je studie van Parelli om de juiste technieken aan te leren die jouw paard van jou nodig heeft. Zo zal je zien dat een RB introvert liefst rustig en traag dingen aanleert, terwijl het bij een LB extrovert net niet snel en gevarrieerd genoeg kan zijn.

Een heel beknopte samenvatting van enkele trainingstips per Horsenality vind je hier terug.

Heb je problemen om het profiel in te vullen of wil je graag extra uitleg over hoe je jouw paard specifiek kan helpen, contacteer dan zeker iemand van onze instructeurs of de mensen van het Parelli-team via Facebook! Heel vaak worden er ook informatiesessies gegeven over dit onderwerp.

Positieve kanten

Vond je het bovenstaande profiel een beetje 'negatief' klinken? Het is zo dat we "slechte" eigenschappen makkelijker opmerken en dus sneller herkennen in onze paarden. Hieronder vind je terug waar jouw paard met zijn profiel net heel goed in is!